סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
אדרת 1176 619530 / 199620 אבן לבניה 3.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >