סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
כביש באר-שבע - תל-אביב 379 576080 / 174240 חול 40.0 נתונים טכניים
מפה
כביש בש - ת"א 1 380 575900 / 174600 כורכר#חול 40.0 נתונים טכניים
מפה
כביש בש - ת"א 2 381 575500 / 174270 כורכר#חול 110.0 נתונים טכניים
מפה
חצרים 382 574000 / 173280 כורכר#חול#חמרה 270.0 נתונים טכניים
מפה
נחל בש 383 571500 / 180900 חומר ואדי 4.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שה 384 568120 / 189180 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
כביש באר-שבע - ניצנה 385 563300 / 181400 גיר קירטוני 20.0 נתונים טכניים
מפה
באר-שבע צפון 2064 576250 / 180260 כורכר#קונגלומרט 20.0 נתונים טכניים
מפה
באר-שבע איצטדיון 2065 573890 / 179540 כורכר#חול 1.0 נתונים טכניים
מפה
נחל כובשים 2066 576050 / 179610 קונגלומרט#אדמת לס 4.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חצרים 1 2067 574450 / 173560 כורכר#חול 60.0 נתונים טכניים
מפה
נחל פטיש - נדיר 2068 579400 / 171200 חומר ואדי 200.0 נתונים טכניים
מפה
נחל באר-שבע 1 2069 570270 / 171350 חומר ואדי 4.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חצרים 2 2077 575010 / 173930 כורכר#חול 100.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חצרים 3 2078 574610 / 173040 כורכר 12.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חצרים 4 2079 575480 / 173910 כורכר#חול 24.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חצרים 5 2082 576260 / 174380 כורכר#חול 70.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חצרים 8 2085 573880 / 172670 כורכר#חול 45.0 נתונים טכניים
מפה
צומת גורל 2098 579970 / 179770 חול#קונגלומרט 3.0 נתונים טכניים
מפה
באר- שבע - רמות 2099 575770 / 183030 גיר קירטוני 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחל פטיש מזרח 2100 579610 / 174130 חומר ואדי#אבן חול 80.0 נתונים טכניים
מפה
נחל באר-שבע - נבטים 2101 571250 / 187800 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
צומת נוקדים מערב 2104 565870 / 181400 אדמת לס 5.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >