סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
חרבת מארבים 386 588520 / 173840 קירטון גירי 7.0 נתונים טכניים
מפה
אשל הנשיא 387 581700 / 171700 קירטון 0.0 נתונים טכניים
מפה
כביש בש - אשל הנשיא 388 581080 / 172360 גיר קירטוני 2.0 נתונים טכניים
מפה
כביש בש - דודאים 2 389 580680 / 173570 גיר 1.5 נתונים טכניים
מפה
כביש בש - דודאים 1 390 580410 / 173470 גיר 3.0 נתונים טכניים
מפה
תל מלחה דרום 1296 596320 / 179360 חומר ואדי#אדמת לס 20.0 נתונים טכניים
מפה
תל מלחה מזרח 1297 596840 / 180370 קירטון גירי 2.0 נתונים טכניים
מפה
דבירה צפון 1298 592850 / 183720 קונגלומרט 0.5 נתונים טכניים
מפה
רהט מערב 1299 588380 / 173200 חומר ואדי#אדמת לס 4.0 נתונים טכניים
מפה
נחל גרר 1 1300 588930 / 172240 חומר ואדי#אדמת לס 6.0 נתונים טכניים
מפה
רהט דרום 1304 586950 / 174510 קירטון 5.0 נתונים טכניים
מפה
דודאים דרום 1308 580590 / 174270 קונגלומרט#אדמת לס 2.0 נתונים טכניים
מפה
להבים 1324 583170 / 180590 קונגלומרט#אדמת לס 3.0 נתונים טכניים
מפה
לקיה 1 1326 581640 / 186070 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
לקיה 2 1327 582350 / 186730 אדמת לס 2.0 נתונים טכניים
מפה
שובל דרום 1 2080 590840 / 175390 כורכר 4.0 נתונים טכניים
מפה
שובל דרום 2 2081 591070 / 175680 כורכר 3.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >