סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
צאלים 1 2070 568300 / 156400 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
צאלים 2 2071 569580 / 155560 חומר ואדי 5.0 נתונים טכניים
מפה
חר' חשיף 1 2072 575010 / 162070 קונגלומרט 3.0 נתונים טכניים
מפה
חר' חשיף 2 2073 575000 / 162400 קירטון#קונגלומרט 6.0 נתונים טכניים
מפה
חר' חשיף 3 2074 575050 / 162410 קירטון#קונגלומרט 1.0 נתונים טכניים
מפה
באר ימואל 2076 560200 / 165300 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
צאלים מזרח 2090 569470 / 157920 קונגלומרט 4.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >