סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
בארי 375 593210 / 149510 כורכר 1.0 נתונים טכניים
מפה
בארי 1 376 593050 / 149970 כורכר#חול 5.0 נתונים טכניים
מפה
בארי 2 377 592320 / 149080 כורכר#חול#גפרית 90.0 נתונים טכניים
מפה
רעים דרום 1310 585670 / 149410 קונגלומרט#אדמת לס 5.0 נתונים טכניים
מפה
בארי 3 1311 592580 / 148870 כורכר#חול#גפרית 3.0 נתונים טכניים
מפה
בארי 4 1312 592320 / 148740 כורכר#חול#גפרית 3.0 נתונים טכניים
מפה
בארי 5 1313 592570 / 149040 כורכר#חול#גפרית 2.0 נתונים טכניים
מפה
בארי 6 1314 592520 / 148620 כורכר#חול#גפרית 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל גמילה 1315 582950 / 149440 חול 2.0 נתונים טכניים
מפה
בארי 7 1316 592480 / 148970 כורכר#גופרית 3.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >