סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
אבשלום 2075 567050 / 136190 חול 0.5 נתונים טכניים
מפה
צומת מבטחים צפון 2089 575720 / 142740 אדמת לס 1.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >