סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
צומת משאבים 378 547500 / 176500 חומר ואדי#אדמת לס 300.0 נתונים טכניים
מפה
באר משאבים 2107 546700 / 178000 חומר ואדי 300.0 נתונים טכניים
מפה
רתמים 2108 551400 / 171600 חומר ואדי 300.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רביבים 1 2112 548400 / 174200 חומר ואדי#אדמת לס 200.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רביבים 2 2113 548700 / 173300 חומר ואדי#אדמת לס 100.0 נתונים טכניים
מפה
רמת בקע 1 2118 558040 / 183560 חול#אדמת לס 100.0 נתונים טכניים
מפה
רמת בקע 2 2119 557850 / 184150 חול 8.0 נתונים טכניים
מפה
רמת בקע 3 2120 557630 / 184530 חול#אדמת לס 200.0 נתונים טכניים
מפה
רמת בקע 4 2121 557390 / 184130 חול#אדמת לס 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל סכר 1 2122 557300 / 182770 חול 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רביבים מזרח 1 2123 548360 / 184280 חומר ואדי 80.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רביבים מזרח 2 2124 548250 / 183250 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רביבים מזרח 3 2125 547340 / 182210 חומר ואדי#אדמת לס 600.0 נתונים טכניים
מפה
נחל סכר 2 2131 556800 / 182930 חול 2.0 נתונים טכניים
מפה
אשלים 2132 540070 / 173400 גיר#דולומיט 5.0 נתונים טכניים
מפה
באר שדה 2135 546930 / 178470 גיר קירטוני 1.0 נתונים טכניים
מפה
הר צבוע 2136 550230 / 187030 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >