סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
עבדת 403 524330 / 177110 חומר ואדי 4.0 נתונים טכניים
מפה
נחל ציפורים 2117 529550 / 172510 גיר#דולומיט 100.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >