סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
חלוצה 2109 557030 / 166840 חומר ואדי 30.0 נתונים טכניים
מפה
חלוצה צפון 1 2110 558400 / 165800 חומר ואדי#אדמת לס#חול דיונות 450.0 נתונים טכניים
מפה
חלוצה צפון 2 2111 559300 / 155800 חומר ואדי#אדמת לס 350.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רביבים תחתון 2133 553900 / 168800 חומר ואדי 250.0 נתונים טכניים
מפה
חוות עוף החול 2134 554350 / 169840 חול 20.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >