סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
נחל לבן 1 2194 537900 / 152500 חומר ואדי 50.0 נתונים טכניים
מפה
נחל לבן 2 2195 535600 / 155100 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
שבטה דרום 1 2196 531620 / 164520 קירטון#קונגלומרט 1.0 נתונים טכניים
מפה
שבטה דרום 2 2197 531520 / 164480 קירטון#קונגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >