סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
קמ 25 ב"ש דימונה 391 559200 / 200600 דולומיט# גיר 1.5 נתונים טכניים
מפה
קמ 27 ב"ש דימונה 392 556770 / 200310 גיר#דולומיט 1.5 נתונים טכניים
מפה
דימונה 393 551400 / 203100 חול 10.0 נתונים טכניים
מפה
דימונה דרום א' 394 550250 / 203300 חול 70.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-ירוחם 1 395 545400 / 191120 גיר לבן 6.0 נתונים טכניים
מפה
כפר ירוחם 2 396 543510 / 194050 חול 5.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש גדול 397 542600 / 200300 חול 12.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 1 452 541500 / 200200 חולות בהירים 40.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 2 453 541160 / 199200 חול 2.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 3 454 541220 / 200470 חולות מגוונים 8.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 4 455 541190 / 200640 חולות בהירים 5.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 5 456 541800 / 200700 חולות לבנים 20.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 6 457 541210 / 200840 חולות בהירים 20.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 7 458 541200 / 201000 חולות בהירים 25.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 8 459 541100 / 201000 חרסיות קאולוניטיות#חולות לבנים 3.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 9 460 540960 / 200420 חולות לבנים 3.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 10 461 541110 / 199580 חול 5.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 11 462 540970 / 199260 חול 5.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 12 463 540920 / 198760 חולות מגוונים 3.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 13 464 541200 / 199170 חרסית #חולות בהירים 3.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 14 465 541600 / 198630 חרסיות קאולוניטיות 15.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 15 466 541540 / 198530 חרסיות קאולוניטיות 5.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 16 467 542090 / 199730 חרסיות קאולוניטיות 15.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 17 468 542150 / 199630 חרסיות קאולוניטיות 2.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 18 469 541250 / 202450 חולות לבנים 35.0 נתונים טכניים
מפה
דימונה מזרח 2114 553610 / 205010 גיר לבן 2.0 נתונים טכניים
מפה
צומת ירוחם צפון 2115 545120 / 194610 חול#חרסיות 20.0 נתונים טכניים
מפה
מנגד - ירוחם 2116 546200 / 190900 גיר לבן 3.0 נתונים טכניים
מפה
דימונה דרום 1 2126 550920 / 201740 חול 5.0 נתונים טכניים
מפה
דימונה דרום 2 2127 551160 / 200780 חול#קונגלומרט 20.0 נתונים טכניים
מפה
מישור ירוחם 2128 548840 / 197140 חול 3.0 נתונים טכניים
מפה
ירוחם תעשיה דרום 1 2129 543580 / 194530 חול#חרסית 100.0 נתונים טכניים
מפה
ירוחם תעשייה דרום 2 2130 543450 / 194320 חול#חרסית 10.0 נתונים טכניים
מפה
דימונה דרום ב' 2137 551560 / 202080 חול#חוואר 10.0 נתונים טכניים
מפה
דימונה דרום 3 2138 550950 / 201830 חול 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל ערוער 2140 557120 / 200540 גיר#דולומיט 5.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש גדול צפון 2171 542090 / 199480 חול 1.0 נתונים טכניים
מפה
אריעד - מכתש גדול 2172 541630 / 202400 חולות בהירים 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל טליה 2180 559720 / 201880 דולומיט# גיר 8.0 נתונים טכניים
מפה
דימונה ח' רחבה 2181 551200 / 202200 חול 100.0 נתונים טכניים
מפה
נחל דימונה 1 2182 554440 / 206320 פוספטים 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל דימונה 2 2183 553200 / 204700 אדמת לס 25.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >