סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
מצד תמר קמ 19 398 549500 / 222500 דולומיט 10.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת צפית 399 550100 / 218100 חול#גיר 1.0 נתונים טכניים
מפה
מישור רותם 1 2163 553620 / 217930 חול 2.0 נתונים טכניים
מפה
מעלה תמר 2167 547040 / 224580 דולומיט 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל אשלים מערב 2169 554230 / 222340 קירטון 5.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת צפית דרום 2170 549830 / 218040 חול 1.0 נתונים טכניים
מפה
חיפה כימיקלים צפון 1 2175 552470 / 217960 חול 4.0 נתונים טכניים
מפה
חיפה כימיקלים צפון 2 2176 552410 / 217730 חול 10.0 נתונים טכניים
מפה
תמר 2179 548600 / 223400 דולומיט 300.0 נתונים טכניים
מפה
נחל אפעה דרום 1 2202 551850 / 212930 חומר ואדי 40.0 נתונים טכניים
מפה
נחל אפעה דרום 2 2203 551360 / 212380 חומר ואדי 150.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >