סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
המכתש הגדול 19 470 538930 / 201140 חולות בהירים 10.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 20 471 539500 / 201400 חול 0.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול 21 472 539750 / 201690 חולות בהירים 20.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חתירה 1 2166 539470 / 201610 חרסית #חולות בהירים 10.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול נ. חתירה מזרח 2 2177 538910 / 201650 חרסית 30.0 נתונים טכניים
מפה
המכתש הגדול נחל חתירה מזרח 1 2178 539500 / 202010 חרסית 2.0 נתונים טכניים
מפה
גשר רכבת נחל צין 2189 526060 / 192800 חומר ואדי 90.0 נתונים טכניים
מפה
גשר הרכבת נחל צין 2190 525380 / 193160 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
נחל צנים צפון 2191 523840 / 196400 חומר ואדי 60.0 נתונים טכניים
מפה
חגור מערב 2192 523340 / 198500 חומר ואדי 200.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >