סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
עידן מזרח 2148 522640 / 230160 חול 50.0 נתונים טכניים
מפה
עידן 2 2149 521500 / 229840 חול 150.0 נתונים טכניים
מפה
עידן 1 2186 522610 / 229640 חול 3.0 נתונים טכניים
מפה
עין-חצבה 2187 523730 / 224040 חומר ואדי 30.0 נתונים טכניים
מפה
עין-חצבה 1 2188 523420 / 224430 חול 8.0 נתונים טכניים
מפה
עין-חצבה 2 2193 522630 / 223660 חול 1.5 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >