סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
צומת מצפה-זהר 402 568800 / 224800 שיש חתרורים 2.0 נתונים טכניים
מפה
רכס כידוד 2150 578280 / 223400 קירטון 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל יעלים 1 2151 571700 / 223800 חתרורים 50.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מורג 1 2153 571170 / 224010 חתרורים 4.0 נתונים טכניים
מפה
הר בן-נשר 1 2154 568500 / 223170 חתרורים 40.0 נתונים טכניים
מפה
הר בן-נשר 2 2155 568540 / 223330 חתרורים 20.0 נתונים טכניים
מפה
אזור תעשיה ערד 1 2156 572640 / 218840 חול#אדמת לס 5.0 נתונים טכניים
מפה
ערד צפון 2157 574700 / 219300 אדמת לס 8.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מורג 2 2158 569880 / 224770 חתרורים 40.0 נתונים טכניים
מפה
נחל גורר מזרח 2159 566020 / 224740 חתרורים 100.0 נתונים טכניים
מפה
נחל גורר 1 2160 567100 / 224680 חתרורים 60.0 נתונים טכניים
מפה
נחל בוקק מערב 2 2161 568880 / 225160 חתרורים 10.0 נתונים טכניים
מפה
ערד תעשיה מערב 2162 572780 / 218220 חוואר 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל בוקק מערב 1 2164 568560 / 225320 חתרורים 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל גורר 2 2165 566800 / 224800 חתרורים 50.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חימר 2168 561850 / 221800 חומר ואדי 200.0 נתונים טכניים
מפה
ערד אזור תעשיה דרום 2173 571780 / 218670 חול#קונגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
ערד אזור תעשיה דרום 1 2174 571820 / 219320 חול 10.0 נתונים טכניים
מפה
באר אפעה 2185 562030 / 220170 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >