סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
הר עירא 2086 572720 / 200560 דולומיט 20.0 נתונים טכניים
מפה
נחל צמר 1 2087 563370 / 207700 גיר לבן 10.0 נתונים טכניים
מפה
נבטים מזרח 1 2091 568640 / 191190 חול#קונגלומרט 5.0 נתונים טכניים
מפה
נבטים מזרח 2 2092 568290 / 191030 חול#קונגלומרט 20.0 נתונים טכניים
מפה
ניצים 1 2093 560960 / 206150 גיר 30.0 נתונים טכניים
מפה
ניצים 2 2094 560700 / 206050 גיר 5.0 נתונים טכניים
מפה
ניצים 3 2095 560640 / 206120 גיר 10.0 נתונים טכניים
מפה
ניצים 4 2096 560310 / 205000 גיר#אוניכס גירי 30.0 נתונים טכניים
מפה
צומת ערוער 2097 562620 / 198020 גיר#קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
מושב נבטים מזרח 1 2102 569010 / 192450 חול#אבן חול 2.0 נתונים טכניים
מפה
תל משוש 2103 566770 / 195350 קונגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
כחל דרום 2105 578040 / 204760 דולומיט 6.0 נתונים טכניים
מפה
מושב נבטים מזרח 2 2106 568670 / 192160 אדמה חרסיתית#אדמת לס 5.0 נתונים טכניים
מפה
צומת ערוער דרום-מזרח 2139 560620 / 199400 חואר 4.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >