סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
נחל צמר 2 2088 563150 / 207800 גיר לבן 4.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >