סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
צומת גרופית 404 433300 / 206900 חומר ואדי 10.0 נתונים טכניים
מפה
יוטבתה 405 423400 / 205600 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
גרופית מזרח 2250 428810 / 207060 חול 3.0 נתונים טכניים
מפה
צומת קטורה 2252 433500 / 207170 חומר ואדי 5.0 נתונים טכניים
מפה
יוטבתה מזרח 2257 422500 / 206500 חול 10.0 נתונים טכניים
מפה
נעצוץ 2258 439000 / 199800 גיר# דולומיט 100.0 נתונים טכניים
מפה
צומת גרופית דרום 2284 432200 / 206460 חומר ואדי 25.0 נתונים טכניים
מפה
נחל קרוץ - עובדה 2 2299 433190 / 194000 חומר ואדי 20.0 נתונים טכניים
מפה
נחל קרוץ 2 2301 433190 / 194340 חומר ואדי 15.0 נתונים טכניים
מפה
לוטן 2 2303 433400 / 207550 חומר ואדי 20.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >