סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
תמנע 406 409920 / 195580 גרניט 2.0 נתונים טכניים
מפה
אליפז מזרח 2249 411200 / 203500 חול 200.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע A 2285 407500 / 198100 בצר נחושת 50.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע B 2286 407500 / 197800 בצר נחושת 30.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע C 2287 407600 / 197500 בצר נחושת 15.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע D+F 2288 407300 / 197000 בצר נחושת#חול קוורץ 300.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע G 2289 407550 / 195300 בצר נחושת 25.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע N 2290 408700 / 199700 בצר נחושת 250.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע O 2291 407700 / 198900 בצר נחושת 180.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע K 2292 406700 / 194800 בצר נחושת 30.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע P 2293 413520 / 200500 בצר נחושת 45.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע S 2294 407750 / 194800 בצר נחושת 45.0 נתונים טכניים
מפה
חול אלומינה תמנע 2295 407900 / 195800 חול אלומינה 0.0 נתונים טכניים
מפה
תמנע L+M+U 2300 406000 / 196200 בצר נחושת 350.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >