סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
נחל קדר 2302 423780 / 184640 חומר ואדי 50.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >