סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
רמון 408 504500 / 181000 שיש 0.5 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון א' 409 501700 / 187200 חול 0.5 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון ב' 410 500200 / 189800 אבן 3.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 1 430 504200 / 187400 קאולין 150.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 2 431 501200 / 185500 חרסיות קאולוניטיות 5.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 3 432 503300 / 184500 אלוניט #חרסיות קאוליניטיות 1.5 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 4 433 500120 / 189170 גיר 3.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 9 438 502800 / 185000 קאולין 50.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 10#11#22 439 503500 / 185500 חרסיות קאולוניטיות 0.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 14 442 503200 / 189200 חרסיות מגוונות#קרבונטים 40.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 16 444 502200 / 188400 חדצ#חרסיות ברזליות 100.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 17א' 445 500500 / 186500 גיר#חרסיות מגוונות#חרסיות שוקולד#חדצ 50.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 17ב' 446 500500 / 186500 חרסית דמויית צור 150.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 20 449 503900 / 185700 פורצלניט 10.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 22 451 504300 / 185800 חרסיות קאולוניטיות 2.0 נתונים טכניים
מפה
הר אריכה 2205 507360 / 179840 גיר#חואר 2.0 נתונים טכניים
מפה
נפחה 2206 517300 / 179600 חומר ואדי 200.0 נתונים טכניים
מפה
אלפי 2207 505250 / 181600 גיר 40.0 נתונים טכניים
מפה
מצפה-רמון מערב 2208 502260 / 179930 דולומיט# גיר# חוואר 5.0 נתונים טכניים
מפה
גבס רמון מרכז 2210 500720 / 187960 גבס 50.0 נתונים טכניים
מפה
גבס רמון מזרח 2211 500850 / 188290 גבס 20.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שן שוקולד 1 2213 501310 / 187150 חרסית שוקולד 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שן שוקולד 2 2214 501190 / 187190 חרסית שוקולד 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שן שוקולד 3 2215 501090 / 186800 חרסית שוקולד#אבן גושית 15.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שן שוקולד 4 2216 500910 / 186500 חרסית שוקולד#אבן גושית 30.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שן שוקולד 5 2217 500620 / 186270 חרסית שוקולד#אבן גושית 20.0 נתונים טכניים
מפה
מצפה-רמון תעשיה צפון 1 2218 504810 / 182050 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
מצפה-רמון תעשיה צפון 2 2219 504620 / 181040 חומר ואדי 5.0 נתונים טכניים
מפה
בנטוניט מצפה רמון 2 2220 503800 / 182420 בנטוניט 0.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 306 2221 500720 / 186910 חרסית דמויית צור 10.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 305 2227 501050 / 187000 חרסית דמויית צור 3.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 304 2228 501200 / 187300 חרסית דמויית צור 4.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ X 2229 501760 / 187670 חרסית דמויית צור 10.0 נתונים טכניים
מפה
חרסית שוקולד מפעל 1 2230 502850 / 188680 חרסית שוקולד 5.0 נתונים טכניים
מפה
חרסית שוקולד מפעל 2 2231 502590 / 188200 חרסית שוקולד 50.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ "86 2232 503200 / 189400 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 100.0 נתונים טכניים
מפה
מצפה-רמון שיש - מ.פ. 2259 504030 / 179590 גיר 100.0 נתונים טכניים
מפה
אלפי מצפה-רמון מערב 2260 504250 / 179800 גיר 100.0 נתונים טכניים
מפה
אבן-בר מצפה-רמון 2261 504500 / 179850 גיר 100.0 נתונים טכניים
מפה
הכיס הלימודי 2268 501780 / 187820 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 1.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ "8 2269 502120 / 187850 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 15.0 נתונים טכניים
מפה
כיסי חדצ "8 2270 501980 / 187910 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 5.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ "7 2271 502320 / 188080 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 15.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ בור 70 2272 502610 / 188470 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 20.0 נתונים טכניים
מפה
כיסי חדצ 70 דרום 2273 502230 / 188500 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 5.0 נתונים טכניים
מפה
כיסי חדצ 70 דרום-מזרח 2274 502490 / 188690 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 3.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 50 2275 502840 / 188780 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 8.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת המשולש 2276 503320 / 189130 חרסית שוקולד 5.0 נתונים טכניים
מפה
כיס 20" דרום 2277 502960 / 189750 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 2.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ "84 2278 503150 / 189900 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 60.0 נתונים טכניים
מפה
חרסית שוקולד 84 2280 503330 / 189450 חרסית שוקולד 2.0 נתונים טכניים
מפה
חרסית שוקולד 86 2281 503420 / 189450 חרסית שוקולד 2.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ "6" מזרח 2282 503200 / 189000 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 10.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ בור 6 2297 503300 / 189000 חרסית דמויית צור 0.0 נתונים טכניים
מפה
כיס חדצ "86" דרום 2298 503010 / 189490 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 5.0 נתונים טכניים
מפה
נפחה דרום 2304 512110 / 179760 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
מישור הרוחות 2305 505780 / 181760 חוואר 3.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >