סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
מכתש רמון 18 447 499670 / 185280 חוואר#חרסית דמויית צור #חדצ 80.0 נתונים טכניים
מפה
גבס רמון מערב 2209 499980 / 187000 גבס 30.0 נתונים טכניים
מפה
פורצלניט מפער שן רמון 2222 496090 / 185020 פורצלניט 6.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רעף מערב 2262 499870 / 184210 חרסית דמויית צור 5.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >