סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
הר חריף 2204 490020 / 158020 גיר#חואר 4.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >