סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
כיס 84" דרום 2279 502970 / 190140 חרסית דמויית צור #בצר ברזלי 2.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >