סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
גבעת בהט 412 395200 / 195200 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שלמה 5 413 384800 / 189960 גרניט 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחל גרוף 415 383200 / 192800 גרניט 0.2 נתונים טכניים
מפה
נחל שלמה 416 381300 / 192400 חומר ואדי 30.0 נתונים טכניים
מפה
נחל טאבה 1 417 378100 / 190100 גרניט 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל טאבה 2 418 379420 / 191300 חומר ואדי#גרניט 10.0 נתונים טכניים
מפה
הר יהושפט 420 384400 / 190100 חומר ואדי 0.6 נתונים טכניים
מפה
נמל חדש 421 383180 / 193910 חומר ואדי 2.0 נתונים טכניים
מפה
קו הנפט אילת - אשקלון 422 393800 / 195830 חומר ואדי 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שחורת 423 390700 / 197670 חומר ואדי 30.0 נתונים טכניים
מפה
מעלה אילת 424 386400 / 189300 גיר 0.1 נתונים טכניים
מפה
קצאא מערב 2242 381660 / 192730 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שלמה 1 2243 381100 / 192390 חומר ואדי 6.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שלמה 2 2244 381430 / 192640 חומר ואדי 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שלמה 3 2245 381180 / 192260 חומר ואדי 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שלמה 6 2246 385420 / 189970 גרניט 40.0 נתונים טכניים
מפה
הר יהורם 2247 388800 / 188660 גיר 0.0 נתונים טכניים
מפה
נחל גרוף תחתון 2248 382730 / 193430 חומר ואדי 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שחמון עליון 1 2253 386760 / 192120 גיר 20.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שחמון עליון 2 2254 386430 / 192010 חומר ואדי 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל רודד 2255 389500 / 194000 חומר ואדי 400.0 נתונים טכניים
מפה
קלאב אין אילת מערב 2283 381290 / 191920 חומר ואדי 15.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >