סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
מכתש רמון 5 434 501400 / 191900 חרסית 15.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 6 435 501400 / 191700 גיר#גבס#חרסית 30.0 נתונים טכניים
מפה
מכתש רמון 15 443 503000 / 190200 חדצ 300.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ קו הנפט# 214 2212 503200 / 192220 חרסית דמויית צור 5.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 206 2263 503150 / 190600 חרסית דמויית צור 10.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 206 מערב 2264 503100 / 190510 חרסית דמוית צור 8.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 212 2265 503780 / 191690 חרסית דמויית צור 50.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 207 - מזרח 2266 503380 / 190990 חרסית דמויית צור 30.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 207 - מערב 2267 503340 / 190880 חרסית דמויית צור 25.0 נתונים טכניים
מפה
חדצ 208 2296 503720 / 191520 חרסית דמויית צור 25.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >