סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
חצבה מזרח 1 2223 519150 / 229200 חול 10.0 נתונים טכניים
מפה
חצבה מזרח 2 2224 519310 / 229330 חול 20.0 נתונים טכניים
מפה
עין-יהב צפון 1 2225 514000 / 227400 חול#חומר ואדי 120.0 נתונים טכניים
מפה
עין-יהב צפון 2 2226 513820 / 226970 חול#חומר ואדי 3.0 נתונים טכניים
מפה
עין-יהב 1 2233 509180 / 223940 חומר ואדי 1.0 נתונים טכניים
מפה
עין-יהב 2 2234 508920 / 222540 חול#חומר ואדי 30.0 נתונים טכניים
מפה
עין-יהב 3 2235 505680 / 219890 חומר ואדי 10.0 נתונים טכניים
מפה
מאגר שיזף 2256 508000 / 220800 חול#חרסית 40.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >