סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
נחל נצנה צפון 1 2198 537900 / 142770 חומר ואדי 200.0 נתונים טכניים
מפה
נחל ניצנה צפון 2 2199 533970 / 144260 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
נחל ניצנה דרום 1 2201 531890 / 146300 חומר ואדי 50.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >