סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
נחל חלמיש 1 2141 561830 / 231820 דולומיט 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חלמיש 2 2142 562600 / 231980 דולומיט 6.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חלמיש 3 2143 562210 / 231960 דולומיט 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חלמיש 4 2144 562190 / 231660 דולומיט 60.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >