סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
מצדה מערב 2152 580630 / 232890 קירטון#צור 2.0 נתונים טכניים
מפה
עין-גדי דרום 2184 591420 / 236290 קונגלומרט 20.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >