סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
סדום - מלח 2145 555300 / 237470 מלח 4.0 נתונים טכניים
מפה
נחל חמרית 2146 549660 / 230970 חומר ואדי 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל אדמון 2147 548890 / 230700 חומר ואדי 30.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >