סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
פארן צפון 2237 479000 / 214640 חומר ואדי 1.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >