סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
פארן חממות דרום 2238 474530 / 216590 חומר ואדי 15.0 נתונים טכניים
מפה
פארן דרום 2239 474290 / 215330 חומר ואדי 6.0 נתונים טכניים
מפה
פארן מזרח 2240 473850 / 217600 חול 30.0 נתונים טכניים
מפה
מאגר עשת 2241 473870 / 217610 חול 6.0 נתונים טכניים
מפה
נחל קצב 2251 450930 / 200960 חומר ואדי 100.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >