כרטיס מחצבה: נחל לבן 1

 • שם נחל לבן 1
 • מספר מחצבה 2194
 • נ.צ 537900 / 152500
 • גליון 18-III
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 50.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 100.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 2.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בורות כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת חולות שונרה#שמורת נחל לבן
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר המסתעפת מערבה מהכביש המוביל להר קרן
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חומר ואדי. נ.צ. צפוני: 152070/538100. נ.צ. דרומי: 152860/537660.