כרטיס מחצבה: המכתש הגדול 3

 • שם המכתש הגדול 3
 • מספר מחצבה 454
 • נ.צ 541220 / 200470
 • גליון 19-I
 • סוג חומר חולות מגוונים
 • שטח המחצבה(דונם) 8.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 15.0
 • סטרטיגרפיה קרטיקון תחתון
 • יעד החומר חול לתעשייה
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י דרום
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי מוא רמת הנגב
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת מכתשים עין-יהב
 • אופי הדרך למחצבה דרך כבושה המסתעפת מכביש ירוחם - אורון ובהמשכה דרך עפר
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות משני צדי אפיק ואדי# ממזרח לדרך המוליכה למפעל. באתר מצויות עתודות של חול וחרסית.