כרטיס מחצבה: מישור ירוחם

 • שם מישור ירוחם
 • מספר מחצבה 2128
 • נ.צ 548840 / 197140
 • גליון 19-I
 • סוג חומר חול
 • שטח המחצבה(דונם) 3.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 6.0
 • סטרטיגרפיה ניאוגן
 • יעד החומר חול לבנייה#מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 4.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב דרום
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת אירוס הנגב
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר המסתעפת מכביש דימונה - ירוחם
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות מפת דימונה. באתר מצויות עתודות חול. בבסיס החול נחשפת שכבה של חרסית אדומה.