כרטיס מחצבה: נחל דימונה 2

 • שם נחל דימונה 2
 • מספר מחצבה 2183
 • נ.צ 553200 / 204700
 • גליון 19-I
 • סוג חומר אדמת לס
 • שטח המחצבה(דונם) 25.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 70.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר אדמת גן
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בורות כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר בנחל דימונה המסתעפת מכביש במזרחה של העיר
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; יש סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות של אדמת לס. פסולת בנין# בטון וברזל שפוכה בבורות ובסביבתם. נ.צ. צפוני 205050/553270; נ.צ. דרומי 204470/552980.