כרטיס מחצבה: גבעת צפית דרום

 • שם גבעת צפית דרום
 • מספר מחצבה 2170
 • נ.צ 549830 / 218040
 • גליון 19-II
 • סוג חומר חול
 • שטח המחצבה(דונם) 1.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 2.0
 • סטרטיגרפיה ניאוגן
 • יעד החומר חול לבניה
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב צפון
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת מדבר יהודה
 • אופי הדרך למחצבה כביש דימונה - צומת צפית
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חול. קו מתל גבוה עובר בסמוך.