כרטיס מחצבה: נחל צנים צפון

 • שם נחל צנים צפון
 • מספר מחצבה 2191
 • נ.צ 523840 / 196400
 • גליון 19-III
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 60.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 200.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 4.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בור חציבה רבוע
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת מצוק הצנים
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר# בחלקה כבושה# במקביל למסילת הרכבת המובילה למפעל צין.
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; יש סכנת מפולת
 • הערות באתר ובסביבתו מצויות עתודות גדולות של חומר ואדי