כרטיס מחצבה: חגור מערב

 • שם חגור מערב
 • מספר מחצבה 2192
 • נ.צ 523340 / 198500
 • גליון 19-III
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 200.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 500.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בורות כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת מצוק הצנים
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר# בחלקה כבושה# במקביל למסילת הרכבת המובילה למפעל צין
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר ובסביבתו מצויות עתודות חומר ואדי