כרטיס מחצבה: אזור תעשיה ערד 1

 • שם אזור תעשיה ערד 1
 • מספר מחצבה 2156
 • נ.צ 572640 / 218840
 • גליון 15-IV
 • סוג חומר חול#אדמת לס
 • שטח המחצבה(דונם) 5.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 25.0
 • סטרטיגרפיה ניאוגן-קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 10.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה כביש בתחומי איזור התעשיה של ערד
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חול. מעט פסולת בנין.