כרטיס מחצבה: נחל קדר

 • שם נחל קדר
 • מספר מחצבה 2302
 • נ.צ 423780 / 184640
 • גליון 25-I
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 50.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 60.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 2.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בורות כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת מסיב אילת
 • אופי הדרך למחצבה כביש המסתעף מערבה מכביש 12# בסמוך לאפיק נחל קדר
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר שפוכות פסולות מוצקות וגרוטאות מתכת# כנראה ממתקנים צבאיים סמוכים