כרטיס מחצבה: נמל חדש

 • שם נמל חדש
 • מספר מחצבה 421
 • נ.צ 383180 / 193910
 • גליון 26-I
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 2.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 6.0
 • סטרטיגרפיה קונגלומרט גרוף
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י דרום
 • מחוז אדמינסטרטיבי דרום
 • שיוך מונוציפלי עיריית אילת
 • מפנה הקיר החצוב מחפורת
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות מצפה תת-ימי#שמורת אלמוגים
 • אופי הדרך למחצבה כביש אילת - טאבה
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות יש גדר בטיחות; יש סכנת מפולת
 • הערות באתר ובסביבתו בוצעו פעולות פיתוח נרחבות לצורך הקמת מגרשי חניה גדולים לרכב מיובא. הנתונים המספריים הם מהכרטיס המקורי של המחצבה.