כרטיס מחצבה: סדום - מלח

 • שם סדום - מלח
 • מספר מחצבה 2145
 • נ.צ 555300 / 237470
 • גליון 20-I
 • סוג חומר מלח
 • שטח המחצבה(דונם) 4.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 40.0
 • סטרטיגרפיה ניאוגן
 • יעד החומר מלח
 • גובה הקיר 20.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב מזרח
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך כבושה המסתעפת מכביש 90
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; יש סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות מלח