כרטיס מחצבה: נחל אדמון

 • שם נחל אדמון
 • מספר מחצבה 2147
 • נ.צ 548890 / 230700
 • גליון 20-I
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 30.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 70.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 2.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בורות כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרכי עפר מכביש סדום
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות הכריה נעשתה לאורך אפיק הנחל. באתר# לאורך אפיק הנחל ובטרסות שבשתי גדותיו מצויות עתודות גדולות של חומר ואדי ברצועה המקבילה לקו מצוק ההעתקים# בעיקר עד כ- 1 קמ מערבה ממנו.