כרטיס מחצבה: פארן דרום

 • שם פארן דרום
 • מספר מחצבה 2239
 • נ.צ 474290 / 215330
 • גליון 24-III
 • סוג חומר חומר ואדי
 • שטח המחצבה(דונם) 6.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 10.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר
 • יעד החומר מילוי# תשתיות
 • גובה הקיר 2.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב בור כריה
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת עשוש
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר המסתעפת דרומה מהכביש המוביל למושב פארן
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חומר ואדי שעיקרו חלוקי צור זויתיים# לא ממוינים# מתצורת מישאש.