כרטיס מחצבה: מאגר עשת

 • שם מאגר עשת
 • מספר מחצבה 2241
 • נ.צ 473870 / 217610
 • גליון 24-III
 • סוג חומר חול
 • שטח המחצבה(דונם) 6.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 15.0
 • סטרטיגרפיה קוורטר#תצורת חצבה
 • יעד החומר חקלאות# תשתיות
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י
 • מחוז אדמינסטרטיבי
 • שיוך מונוציפלי
 • מפנה הקיר החצוב דרום
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת עשוש
 • אופי הדרך למחצבה דרך הגבול עם ירדן המקושרת לכביש הערבה באזור פארן
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולת
 • הערות באתר מצויות עתודות חול. לתוך האתר הועברו ערימות של סחף חרסיתי אשר פונו בעת ניקוי הקרקעית של מאגר עשת