כרטיס מחצבה: מרות

 • שם מרות
 • מספר מחצבה 42
 • נ.צ 770720 / 249780
 • גליון 2-III
 • סוג חומר קירטון# גיר קירטוני
 • שטח המחצבה(דונם) 0.8
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 5.6
 • סטרטיגרפיה הר צפת
 • יעד החומר סיד?
 • גובה הקיר 7.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מוא מבואות החרמון
 • מפנה הקיר החצוב מכתש
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות שמורת נחל חצור#בית הכנסת במרות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מעלמה או מתל חצור . לא מתאימה לרכב רך.
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; אין סכנת מפולות
 • הערות מחצבה עתיקה# אולי לסיד# ליד אתר מרות; חופפת שבר גיאולוגי ומשמשת כתואי לדרך עתיקה.