כרטיס מחצבה: סג'ור 4

 • שם סג'ור 4
 • מספר מחצבה 66
 • נ.צ 760160 / 231870
 • גליון 2-III
 • סוג חומר גיר וקרקע
 • שטח המחצבה(דונם) 5.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 10.0
 • סטרטיגרפיה בע'נה
 • יעד החומר אבן לבניה# אגרגטים וקרקע לגנון
 • גובה הקיר 5.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מויימ סאג#ור
 • מפנה הקיר החצוב בעיקר לדרום
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מסג'ור; דרך כבושה מכביש כרמיאל - צפת
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; יש סכנת מפולות
 • הערות 3 בורות חציבה בשטח של 1-2 דונם כא. במערבי עדיין מוציאים גושים; בשני המזרחיים יש פסולת# בעיקר בדרום מזרחי.