כרטיס מחצבה: סג'ור 13

 • שם סג'ור 13
 • מספר מחצבה 678
 • נ.צ 760540 / 232710
 • גליון 2-III
 • סוג חומר גיר
 • שטח המחצבה(דונם) 1.0
 • נפח המחצבה(אלפי ק"מ) 1.0
 • סטרטיגרפיה בע'נה
 • יעד החומר אגרגטים# חומר מילוי
 • גובה הקיר 3.0
 • מספר מפלסי חציבה 1.0
 • מחוז ממ"י צפון
 • מחוז אדמינסטרטיבי צפון
 • שיוך מונוציפלי מויימ סאג#ור
 • מפנה הקיר החצוב מזרח
 • אתר טבע\מורשת\נופש\עתיקות
 • אופי הדרך למחצבה דרך עפר מסג'ור
 • אמצעי בטיחות בשטח המחצבה, סכנת מפולות אין גדר בטיחות; סכנת מפולות מעטה
 • הערות מחפורת קטנה סמוכה לבתי מגורים; יש עתודות מעטות של חומר גלם.